Відділ освіти виконавчого комітету Царичанської селищної ради

 

Про відділ

 

     Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки  України, наказами департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, рішеннями селищної  ради,  а також цим Положенням.

       Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання встановлюються за рекомендаціями Міністерства освіти і науки та затверджуються рішенням сесії Царичанської селищної ради.

       Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

       Управління відділом освіти здійснюється його засновником.

 

 Основні завдання відділу освіти

1.Реалізація державної політики в галузі освіти.

2.Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України  права громадянин на отримання  дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

3.Здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах  території Царичанської селищної ради і належать до ЇЇ сфери управління та координація діяльності цих навчальних закладів.

4. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів.

5.Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання програми розвитку освіти.

6.Організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

7. Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм власності, розташованими на території селищної ради.

8.Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

9.Проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, розташованих на території селищної ради; оприлюднення результатів ліцензування та  атестації.

10.Сприяти розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

11.Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками,    в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки  України.

12.Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів.

13.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

14.Формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, молоді, фізичної культури та спорту.